Ångest

Denna text är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt

Det är viktigt att skilja mellan normal ångest och sjuklig ångest. Sjuklig ångest präglas av att ångestsymtomen utlöses lättare än vanligt, och det är ofta tydligt att ångesten är överdriven och orimlig. Darrning, svettning, hjärtklappning, bröstsmärtor, yrsel och andningssvårigheter är typiska symtom.