Diabetes

Denna text är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt

Vid typ 2-diabetes, eller åldersdiabetes, är blodsockerhalten förhöjd på grund av att kroppen är mindre känslig för hormonet insulin som reglerar blodsockerhalten. Så småningom kan även brist på insulin bidra till förhöjd blodsockerhalt. För att kunna leva ett bra liv med typ 2-diabetes är det viktigt att blodsockret ligger på en bra nivå.