Graviditet

Denna text är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt

Under graviditeten förändras kroppen. En kan märka av förändringarna på olika sätt. Det är vanligt att en får något besvär under eller efter graviditeten. Viktigt är att lyssna på sin kropp utan att jämföra sig med andra. Det finns många hälsovinster, både under och efter graviditeten, i att prioritera fysisk aktivitet, god kosthållning och vila.

Fertilitet och infertilitet

Hos unga, friska par är sannolikheten för befruktning under en menstruationscykel 20–25 % och inom ett år cirka 90 %. Om en under ett års tid inte blivit gravid med oskyddat samlag och regelbundet samliv så kan en utredning vara indicerad. Vid vissa sjukdomar, som exempelvis endometrios, har en rätt att få hjälp tidigare med att bli med barn. Allt eftersom åren går avtar kvinnans fertilitet och antalet missfall ökar. Efter 35-årsåldern minskar andelen framgångsrika behandlingar av barnlöshet markant.

Förlossningsrädsla

Många känner oro inför en förlossning. En del är så rädda för förlossningen att det påverkar hela tillvaron. Det finns specialutbildade barnmorskor som kan hjälpa dig.