Kolestorol & blodfetter

Denna text är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt

Förhöjda blodfetter innebär att värdena för kolesterol och triglycerider är högre än de bör vara. Höga blodfetter ger inga direkta symtom men ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och så kallad fönstertittarsjuka.