Sveriges första digitala vårdtjänst för kvinnor

Nu släpper det nystartade healthtech-bolaget Freya sin digitala vårdtjänst riktad till kvinnor. Tjänsten lanseras som betaversion och sätter kvinnors hälsa i fokus.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Trots detta finns stora ojämlikheter, även inom sjukvården.

Detta är extra tydligt när det handlar om sjukdomar som drabbar framför allt kvinnor. Ett exempel är endometrios, ett tillstånd som drabbar uppskattningsvis var tionde kvinna och som kan ha mycket svåra följder.

”Kvinnors hälsa kommer tyvärr ofta i skymundan och till exempel endometrios är en av våra stora dolda folksjukdomar. Det vill vi ändra på genom att lansera en digital vårdtjänst för kvinnor. Vår vision är en jämlik vård för alla”, säger Marit Vaagen, en av grundarna och styrelseordförande i bolaget.

Freya har startats av sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, ingenjörer och ekonomer, som använt sina egna och anhörigas upplevelser av svårigheter i vården. Teamet bakom ser att den nya teknikens möjligheter för att åstadkomma vård med bättre kvalitet och effektivitet bör riktas till just kvinnor.

”Det svåra och komplexa är det som behöver de största insatserna, det är därför vi börjar med att rikta in oss på endometrios. Vi är en liten aktör som ger oss på de stora problemen”, säger Max Herulf, VD för Freya.

Den tekniska utvecklingen går fort och i en nära framtid finns avancerade tekniska lösningar som kan göra mycket av vården effektivare. Initialt använder Freya dock en förhållandevis enkel lösning.

Max Herulf förklarar: ”Vi sätter igång med en enkel plattform. Vi gör all utveckling väldigt nära de som använder tjänsten och förhoppningen är att patienter och vårdpersonal vill göra den här resan tillsammans med oss.”

Via Freya.se kan man boka sitt digitala vårdbesök. Där finns vårdpersonal med fördjupade kunskaper inom alla aspekter av kvinnors vård och hälsa, och med särskild fokus på endometrios och svåra menssmärtor.


Kontakt:

Max Herulf, VD
max@freya.se
Tel: 0760-103025

Marit Vaagen, Styrelseordförande
marit@freya.se
Tel: 070-3305915