Bättre vård för alla kvinnor

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Trots detta finns stora ojämlikheter, även inom sjukvården. Kvinnors hälsa och vård är eftersatt. Det finns många exempel på områden inom kvinnors vård där kompetens, tillgänglighet och bemötande behöver stärkas. Vård av endometrios, svår mensvärk, psykisk hälsa och förlossningsskador är exempel på detta.

Vi är sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, ingenjörer och ekonomer som alla på olika sätt upplevt brister och svårigheter i vården, och därmed känt behov av att prioritera bättre vård för alla kvinnor. Vårt team är experter inom kvinnohälsa men finns självklart där för dig oavsett hur du identifierar dig eller vilka besvär du upplever

heart-margins.png

För en ökad jämlikhet

Freya arbetar för en bättre vård för alla kvinnor genom att fokusera på tre huvudområden:

1. Erbjuda kontakt med kunnig vårdpersonal med specifik kunskap om kvinnors hälsa

2. Sprida kunskap och öka medvetenheten kring kvinnors hälsa och vård

3. Utveckla verktyg för att följa och analysera individuella parametrar och därigenom skapa ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar hälsan