Stress

Denna text är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt

För många är stress detsamma som att ha mycket att göra eller mycket att tänka på. Stressen i sig själv gör oss inte sjuka, men blir den för intensiv eller pågår för länge kan vi bli det. Dålig stress uppstår när en person upplever att omgivningens krav och förväntningar överstiger ens egna kapacitet.

Hormonsystemen är särskilt känsliga för stress och påverkar hjärta, blodkärl, lungor, lever, skelett och muskulatur och vid lång tids påverkan ökar det risken för fysisk och psykisk sjukdom. Stress påverkar även regleringen av immunologiska processer och inflammationsprocesser, vilket i sin tur kan ha effekter när det gäller depression, infektioner, autoimmuna sjukdomar, kranskärlssjukdomar och vissa cancersjukdomar.