Svårt att bli gravid

När en har försökt att få till en graviditet i mer än ett år kallas det för ofrivillig barnlöshet. Att det inte blir någon graviditet kan bero på olika saker. Det är vanligt med barnlöshet och det kan finnas hjälp och behandling.

När ska vi söka vård för ofrivillig barnlöshet?

Sök vård när ni själva har försökt få till en graviditet under minst ett år, eller tidigare om ni vet att graviditet kan vara svår att få till utan hjälp. Det kan till exempel vara om:

  • Du som kvinna är över 35 år gammal.

  • Du som vill bli gravid har oregelbunden mens.

  • Du som vill bli gravid har genomgått en komplicerad operation i magen.

  • Någon av er har haft en tumörsjukdom och behandlats med cellgifter.

Orsaker till ofrivillig barnlöshet

När befruktningen inte lyckas kan det bero flera orsaker. Hos en tredjedel av paren beror det på spermierna, hos en tredjedel på livmoder eller ägg, och hos den sista tredjedelen vet man inte vad det beror på.

Spermierna kanske inte fungerar som de ska, är för få eller så finns det inte några spermier alls. Oftast går det inte att veta varför det är så, men det kan bero på till exempel att mannen haft en infektion, påverkan av läkemedel eller cellgifter, genetiska varianter, eller ålder.

Hos kvinnan kan problemet handla om bland annat ägglossning, äggledare eller livmoder. Vanliga orsaker till dessa svårigheter kan vara PCOS, tidigare infektioner (klamydia), endometrios, läkemedel eller cellgifter, genetiska varianter, myom, rökning, eller ålder.

Från 35 års ålder sjunker fertiliteten kraftigt. Efter 40-42 år blir det oftast mycket svårt att få barn. Men fertiliteten är individuell. Vissa kan bli gravida utan svårighet i 40-årsåldern, andra kan ha svårt redan i 25-årsåldern. Efter klimakteriet går det inte att få biologiska barn.

Folsyra

Folsyra har egentligen inte att göra med hur lätt det är att bli gravid, men brist på folsyra gör att ett eventuellt foster får svårt att utvecklas som det ska.

Stress och barnlöshet

Det finns studier som visar att stress påverkar chansen att bli gravid, men det finns också motsatsen. Man kan anta att det mesta i kroppen fungerar bättre när du mår bra, och att det därför alltid är bra att se över vad du kan göra för att minska stressen i ditt liv.

Utredning ofrivillig barnlöshet

Vid en utredning av ofrivillig barnlöshet ingår oftast dessa undersökningar i basutredningen:

  • Spermaprov

  • Ägglossningstest

  • Blodprov

  • Vaginalt ultraljud

Beroende på vad som framkommer i utredningen kan läkare föreslå vilken behandling som är lämplig. Ibland rekommenderas ytterligare undersökningar.

Behandling av ofrivillig barnlöshet

Olika behandlingar passar bäst beroende på orsaken till barnlösheten. Ibland behövs det flera olika behandlingar. De behandlingar som finns är till exempel stimulerad ägglossning, insemination med spermier, IVF (provrörsbefruktning), och operation.

Hur lång tid tar det innan vi kan få behandling?

Vissa regioner har beslutat att fertilitetsbehandlingar ska ingå i vårdgarantin och då är väntetiden tre månader. I andra regioner kan väntetiden vara upp till två år. Privatkliniker kan ha kort eller ingen väntetid, men avgifterna är dyrare. Det är längre väntetider om ni behöver donerade ägg eller spermier.

Hur mycket kostar en behandling?

På offentligt finansierade kliniker betalar du endast patientavgift. På privata kliniker får du betala hela kostnaden själv. Hur mycket det kostar beror typen av behandling och vilken klinik du vänder dig till.

Relationen

Ofrivillig barnlöshet är ofta en stor påfrestning på förhållandet. Särskilt om behandlingarna tar tid eller inte ger resultat är det vanligt att det blir slitningar i relationen. Vissa får känslor av att det är deras fel att det inte blir några barn, andra kanske får känslan att det är fel på deras partner. Dessa känslor är svåra att hantera och ofta kan det vara bra att ha någon utomstående att samtala med.