Urinläckage

Vad är urininkontinens?

Urininkontinens är ofrivilligt urinläckage och innebär att man har svårt att kontrollera sin urinblåsa.
Urinläckage kan röra sig om ett ofrivilligt läckage av urin i samband med att man till exempel skrattar, hostar, nyser, lyft tungt eller vid fysisk aktivitet. Eller trängningsbesvär där ofrivilligt urinläckage kan uppkomma hastigt när man kan ha svårt att hinna till toaletten i tid, till exempel när man låser upp ytterdörren. 

Symtom och utredning vid urinläckage

Det är viktigt att uppmärksamma hur den enskilda individen upplever sitt urinläckage och hur det påverkar livskvaliteten. Det är viktigt att utreda vilken typ av urinläckage en besväras av och hur just du kan få bästa tänkbara hjälp för att minimera besvären. Ett visst ansträngningsläckage är vanligt under den första tiden efter förlossning och brukar ge med sig när man återtar sin muskelstyrka i bäckenbotten och efter regelbunden bäckenbottenträning. Kvarstår besvärande läckage efter ett halvår trots bäckenbottenträning bör kvinnan utredas vidare i syfte till att fastställa vilken typ av inkontinens det rör sig om för att kunna få bästa tänkbara hjälp.

I samband med klimakteriet och menopaus förändras bäckenbotten ytterligare och mycket talar för en hormonell påverkan som gör att urininkontinens debuterar eller förvärras, framförallt ansträngningsinkontinens, men även trängningsinkontinens.

Typer av urininkontinens

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens innebär ett ofrivilligt urinläckage vid ansträngning såsom hosta, skratt, nysningar och tunga lyft. Ansträngningsinkontinens medför ofta ett mindre läckage. Anledningen till urinläckaget är det ökade buktrycket som uppstår vid ansträngning.

Trängningsinkontinens

Trängningsinkontinens kännetecknas av att man har ett ofrivilligt urinläckage i samband med att man blir kissnödig, men det kan också komma oväntat eller vid vissa situationer. Ett exempel på situation kan vara när man sätter nyckeln i låset på ytterdörren och man känner sig akut kissnödig och kan ha svårt att hinna fram till toaletten. Trängningsbesvär kan förekomma utan urinläckage där du känner dig kissnödig även om du inte behöver tömma blåsan, så kallad överaktiv blåsa.

Överaktiv blåsa

Överaktiv blåsa kännetecknas av att urinblåsan signalerar att den behöver tömmas även om så inte behöver vara fallet. Du känner dig ofta kissnödig, har trängningsbesvär och för vissa även ett läckage av urin.

Blandinkontinens

Blandinkontinens är en kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens

Annan inkontinens

 • Neurogen blåsrubbning kan uppkomma vid till exempel ryggmärgsskada eller MS

 • Överrinningsinkontinens till följd av en kompression från tumör eller cysta

 • Iatrogen inkontinens kan uppkomma efter kirurgi eller strålbehandling

Hur vanligt är urinläckage?

Cirka 10-15% av alla kvinnor upplever urinläckage. Andelen kvinnor med urinläckage ökar med åldern, från cirka 3-5% i 20-års ålder, till cirka 15-20% under klimakteriet och till cirka 25% av alla kvinnor över 80 år. Urininkontinens hos yngre och medelålders kvinnor orsakas oftast av gynekologiska eller urologiska faktorer. Bland äldre handlar det ofta om flera faktorer som samverkar. Riskfaktorer för urinläckage är ålder över 35 år, övervikt, kronisk förstoppning, kronisk hosta, graviditet, vaginal förlossning och neurogen påverkan.

Graviditet, förlossning och urinläckage

Studier har visat att 22% av alla kvinnor upplever ansträngningsinkontinens ett år efter förlossningen. En del har haft problem redan under graviditeten och för andra är det nytillkommet. Den första graviditeten innebär störst risk för urinläckage men studier har visat att omföderskor löper ökad risk.

Bäckenbottens djupa och ytliga muskler påverkas av graviditet och en vaginal födsel. Hormonella förändringar och den ökande tyngdbelastningen under graviditeten samt den vaginala förlossningen i sig påverkar muskulaturen, och skador som kan jämföras med muskelskador i andra delar av kroppen, t ex vid idrottsskador. Omfattningen av bäckenbottenmusklernas påverkan av graviditet och förlossning, och därmed deras förutsättning till rehabilitering påverkas av en mängd faktorer, däribland: ärftlighet (musklernas sammansättning och bindvävens styrka) och muskelstyrka, kronisk belastning på bäckenbotten såsom övervikt, långvarig hosta, kronisk förstoppning och fysiskt utmanande arbete.

Bäckenets roll vid urinläckage

Bäckenbotten är muskelplattan längst ned i bukhålan som:

 • Stödjer buk- och bäckenorganen

 • Reglerar tömning av urin, gaser och avföring

 • Stabiliserar rygg och bäcken, och är en del av bålstabiliteten

 • Viktig för sexlivet

Urinläckage vid sex

En del kvinnor och män upplever urinläckage i samband med sex, vid penetrering och under orgasm, där muskelkontraktionen kan leda till urinläckage. Vid penetration kan penis stöta mot urinblåsan och skapa ett ofrivilligt läckage. Urinläckande vid samlag kan förekomma vid ansträngnings- eller trängningsinkontinens.

Råd och tips vid urinläckage vid sex:

 • Kommunicera! Din partner är ofta mer förstående än vad du tror

 • Kissa innan samlag (rekommenderas även att göra efter för att minska risk för infektion)

 • Samlagsställning som minskar trycket på urinblåsan

 • Minska stress med hjälp av avslappningsövningar (morgonsex kan ibland kännas mer avslappnande)

 • Hålla vaginalslemhinnan i god form

Utredning av urinläckage

Kartläggning av symtom och graden av urinläckage samt bakomliggande orsak till läckaget sker i ett första steg och initialt till exempel hos oss på Freya eller din vårdcentral/primärvården. Uroterapeut och urologmottagning, gynekologmottagning, fysioterapeut, bäckenbottencentrum är ofta ett nästa steg som kan kräva en remiss. Det är viktigt att ta problem på allvar så att besvären inte blir långvariga. Det finns hjälp att få.

Efterkontroll hos ansvarig barnmorska på barnmorskemottagningen cirka sex till åtta veckor efter en födsel rekommenderas alla att göra. Vid efterkontrollen erbjuds en vaginal undersökning där man kan få hjälp att känna att bäckenbotten aktiveras rätt och hur man kan hitta ”knipet” för att komma igång med sin rehabiliteringsträning.

Behandling vid urinläckage

Bäckenbottenträning med mål att öka styrkan och uthålligheten i muskulaturen i bäckenbotten, samt att förbättra den neuromuskulära funktionen. Daglig träning och gärna flera gånger om dagen under tre månader ska ge effekt. Muskeln ska bli trött, det är då muskelfibrer nybildas och muskulaturen ökar i omfång och styrka. Fysioterapi och att få hjälp i sin bäckenbottenträning kan vid behov vara bra och nödvändigt för att få en god vägledning.

Blåsträning vid trängningsinkontinens syftar till att öka intervallet mellan toalettbesöken och öka blåsvolymen. Till exempel med hjälp av en miktionslista.

Vid en uttalad ansträngningsinkontinens kan en operation övervägas. Symtomens karaktär och besvärens inverkan på livet vägs in och att allmäntillståndet tillåter en eventuell operation. Kirurgisk behandling lämpar sig huvudsakligen vid ansträngningsinkontinens och ibland även vid blandinkontinens. 

Hjälpmedel vid behandling av urinläckage:

 • Inkontinensskydd med ökad absorption eller trosskydd

 • App:ar. Till exempel TÄT, framtagen från studier och forskning 

Råd för att förebygga urinläckage

 • Att träna preventivt förespråkas för att minimera inkontinens och framfallssymptom, och gärna innan, under och efter en graviditet och födsel.

 • Bäckenbottenträning med mål att öka styrkan och uthålligheten i bäckenbottenmuskulaturen.

 • Bäcken och bålstabilitet (core) samt yoga. Mål att stärka upp bäcken och bål, den inre stabiliteten

 • Fysisk aktivitet utifrån sina egna förutsättningar. Data finns på att bäckenbottenmuskulaturen stärks när man rör på sig och regelbundna promenader kan räcka långt.

 • Viktnedgång. Flera studier har visat på ett minskat urinläckage, och framförallt hos kvinnor med övervikt.

 • Sluta röka. Rökhosta ger ökat buktryck och rökning har påverkan på bindväv och slemhinnor

 • Dricka lagom mängd

 • Hålla vaginal slemhinnan i god form