Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion orsakas av bakterier som tagit sig in i urinröret och sedan vidare upp i urinvägarna. Blåskatarr (cystit) är den vanligaste formen av urinvägsinfektion.

Kvinnor får lättare urinvägsinfektion eftersom urinröret är kortare på kvinnor än på män. Mer än hälften av alla kvinnor får det någon gång under sitt liv.

Blåskatarr eller njurbäckeninflammation

Oftast stannar infektionen i urinröret och urinblåsan och kallas då blåskatarr (cystit). Ibland sprider sig bakterierna upp till njurarna och njurbäckenet. Då kallas det njurbäckeninflammation (pyelonefrit).

Symtom vid urinvägsinfektion

Tecken på blåskatarr kan vara något eller flera av följande besvär:

 • Du behöver kissa ofta.

 • Det svider när du kissar och även precis efteråt.

 • Ont i nedre delen av magen över urinblåsan.

 • Du kan känna dig lite småfrusen.

 • Du kan ibland se att det finns lite blod i urinen.

 • Det är ovanligt med feber vid blåskatarr.

Tecken på att du kan ha njurbäckeninflammation kan vara något av följande besvär:

 • Du känner dig ordentligt sjuk.

 • Du har feber

 • Du har ofta ont åt sidan eller ländryggen.

 • Du kan ibland även få samma symtom som vid blåskatarr, det vill säga sveda och behov av att kissa ofta.

När och var ska jag söka vård vid urinvägsinfektion?

Du som är kvinna och är 15 år eller äldre, inte är gravid, inte har synligt blod i urinen och misstänker att du har blåskatarr kan avvakta i upp till en vecka innan du söker vård. Men om du har stora besvär eller inte har börjat bli bättre efter tre dagar bör du kontakta en vårdgivare, till exempel Freya.

Hur kan jag undvika urinvägsinfektion?

Det finns flera saker du kan pröva för att minska risken att få urinvägsinfektion.

Tömma blåsan helt

Om du har lätt att få urinvägsinfektion kan det bero på att det finns lite urin kvar i urinblåsan efter att du har kissat. Du kan då ta för vana att resa dig upp en kort stund och sedan sätta dig ner igen och försöka kissa ut det sista.

Lokal östrogenbehandling efter klimakteriet

Efter klimakteriet får kvinnor oftast tunnare och skörare slemhinnor. Det kan motverkas genom att använda östrogen som du för in i slidan i form av till exempel piller eller kräm.

Återkommande blåskatarr

En del kvinnor får återkommande blåskatarrer. Då görs ibland undersökningar för att se om det finns någon bakomliggande orsak som går att behandla.  

Behandling urinvägsinfektion

Blåskatarr läker oftast av sig själva, men i vissa fall kan du behöva få behandling. Några exempel på detta är:

 • Vid graviditet

 • Om du är man

 • Barn som får blåskatarr brukar få behandling med antibiotika.

 • Njurbäckeninflammation måste alltid behandlas

Det finns olika behandlingar du kan få när du har urinvägsinfektion.

Antibiotika vid urinvägsinfektion

Beroende på om du har blåskatarr eller njurbäckeninflammation, kan du få behandling med olika slags antibiotika.

Blåskatarr hos gravida kvinnor

Gravida kvinnor med blåskatarr har en ökad risk att få njurbäckeninflammation och måste därför få behandling med antibiotika. Pivmecillinam kan du utan risk ta under hela graviditeten. Trimetoprim bör inte tas under graviditetens första tolv veckor och nitrofurantoin bör inte tas i anslutning till förlossningen på grund av att det då finns en liten risk att barnets blod kan påverkas tillfälligt.

När du ammar

Om du ammar kan du ta pivmecillinam och trimetoprim utan risk för att barnet påverkas. Nitrofurantoin bör däremot inte tas så länge barnet är under en månad.

Blåskatarr hos kvinnor som inte är gravida

Är du inte gravid men har stora besvär av blåskatarr, kan du behöva behandling med antibiotika. Det är vanligt med behandling i tre till fem dagar med läkemedel som innehåller till exempel pivmecillinam eller nitrofurantoin. Ett annat alternativ är trimetoprim.

Förebyggande behandling om du får urinvägsinfektion ofta

Du kan behöva få behandling med antibiotika i förebyggande syfte om du är kvinna och ofta får urinvägsinfektion. Då kan du under några månader ta en liten dos antibiotika varje kväll för att minska risken att få en infektion.

Får du lätt urinvägsinfektion i samband med samlag kan du i förebyggande syfte ta en antibiotikatablett. Effekten kvarstår i ett dygn.

Behandling av njurbäckeninflammation

Har du njurbäckeninflammation och inte är gravid får du behandling mellan sju och tio dagar med ciprofloxacin eller en kombination av trimetoprim och sulfa.

Bakterier i urinen utan symtom ska inte behandlas med antibiotika! (Om du inte är gravid.)